• Aerts-lighting, gevestigd aan Lijmbeekstraat 146, 5612 NH Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:
  Aerts-lighting
  Lijmbeekstraat 146
  5612 NH Eindhoven
  040 - 244 44 28

  Jan van de Ven is de Functionaris Gegevensbescherming van Aerts-lighting. Hij is te bereiken via jan@aerts-lighting.nl.

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Aerts-lighting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aerts-lighting.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Aerts-lighting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Aerts-lighting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  Factuurgegevens: minimaal 7 jaar in verband met de geldende belastingwet
  Klantgegevens: gedurende de periode dat u producten/diensten bij ons afneemt of hierin geïnteresseerd bent. Via een schriftelijk verzoek kunt u de aanvraag indienen om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Aerts-lighting verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aerts-lighting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Aerts-lighting gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aerts-lighting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aerts-lighting.nl.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Aerts-lighting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@aerts-lighting.nl

  Aerts-lighting, watt ledt je?

  Openingstijden Aerts-lighting:


  Maandag t/m donderdag
  van 9.00 tot 18.00 uur
  Vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur
  Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

  Adres verlichtingswinkel:

  Lijmbeekstraat 146
  5612 NH Eindhoven

  Neem contact op:

  Telefoon: 040 - 244 44 28
  Fax: 040 -245 75 44
  E-mail: info@aerts-lighting.nl

  Zakelijke informatie:

  Bank: 15 00 68 352
  KvKnr: 170 93 266
  BTWnr: NL804759935B01